Hội thảo khoa học “Vấn đề giới tính ở nước Việt Nam đa tôn giáo: cách tiếp cận, nghiên cứu so sánh”

Hội thảo khoa học “Vấn đề giới tính ở nước Việt Nam đa tôn giáo: cách tiếp cận, nghiên cứu so sánh”TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Khoa Triết học - Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại (CECRS)

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2024

HỘI THẢO KHOA HỌC
VẤN ĐỀ GIỚI TÍNH Ở NƯỚC VIỆT NAM ĐA TÔN GIÁO:
CÁCH TIẾP CẬN, NGHIÊN CỨU SO SÁNH

Thời gian: ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), 336 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Kính gửi
…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

1. Sự cần thiết của Hội thảo

Tôn giáo, tín ngưỡng đã tồn tại ở Việt Nam ngay từ thời tiền sử. Thuyết vật linh và shaman giáo rất phổ biến vào thời điểm đó. Từ thời Bắc thuộc, Khổng giáo, Phật giáo và Đạo giáo được du nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ vào Việt Nam. Kể từ thời cận đại, tiếp theo sự truyền bá Ki tô giáo là các trào lưu tư tưởng và văn hóa phương Tây.

Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam tồn tại trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử dân tộc. Từ hơn ba thập niên qua chúng ta chứng kiến sự bùng nổ về thờ cúng tôn giáo ở Việt Nam. Nhiều cơ sở thờ tự được xây mới hoặc được tôn tạo lại. Khác với một Việt Nam truyền thống không chỉ có nông dân mà cả nhiều tầng lớp dân chúng đều tích cực tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Hội thảo về vấn đề giới ở một nước Việt Nam đa tôn giáo là điều vô cùng cần thiết. Vậy phụ nữ có vai trò như thế nào trong hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện tại? Vai trò cụ thể của phụ nữ trong một nước Việt Nam đa tôn giáo là gì? Tại sao phụ nữ chiếm số đông trong các sinh hoạt tôn giáo ở các cơ sở thờ tự cũng như là “giáo chủ” của nhiều “hiện tượng tôn giáo mới” xuất hiện gần đây và nhiều vấn đề khác trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan tới vấn đề giới tính mà Hội thảo cần tập trung xem xét.

Hội thảo đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu từ khắp mọi miền đất nước có dịp trao đổi kinh nghiệm, tạo sự thông hiểu lẫn nhau.

2. Nội dung

Các chủ đề sau đây cần được tập trung tại hội thảo.

- Giới trong đời sống tôn giáo: một số vấn đề lý luận chung

- Giới trong đời sống tôn giáo: trường hợp tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam truyền thống (Khổng giáo, Phật giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng bản địa)

- Vấn đề giới tính trong đời sống tôn giáo nhìn từ góc độ thần học Ki tô giáo và những vấn đề đặt ra.

-Khai thác các nguồn lực tôn giáo, tín ngưỡng phục vụ phát triển bền vững: những vấn đề đặt ra về chính sách của nhà nước nhìn từ góc độ giới tính.

Kính đề nghị quý vị gửi toàn văn bài viết tới địa chỉ hoithaokhoatriethoc@gmail.com hoặc cecrs.ussh@vnu.edu.vn trước 11/4/2024.

Để phục vụ cho việc xuất bản kỷ yếu sau Hội thảo, đề nghị các bài viết tuân thủ thể thức: khổ chữ times new roman 14, kèm theo bản tóm tắt không dưới 200 từ, trích dẫn rõ ràng, đúng quy cách ở cuối trang, các bảng, biểu cần dẫn nguồn cụ thể.

Xin trân trọng cảm ơn.
BAN TỔ CHỨC

 

xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Các chủ đề liên quan với bài viết; Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh; Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế; Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
Từ khóa liên quan: Công bố quốc tế, bài báo quốc tế, đăng báo quốc tế, xuất bản quốc tế, tạp chí quốc tế uy tín, đăng bài báo quốc tế, phí đăng bài báo quốc tế, đăng bài báo quốc tế ở đâu, đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ở đâu, Phí đăng bài báo quốc tế, Dịch vụ đăng báo quốc tế, Cách đăng bài tạp chí quốc tế, Cách viết bài báo khoa học quốc tế, Đăng bài báo khoa học ở đâu, Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế, Phí đăng bài tạp chí quốc tế, ISSN, ISBN, ISI, SCOPUS, kinh nghiệm đăng báo quốc tế, eLIBRARY.vn, triethoc.info, triethoc.net, e-lecturer.vn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, học viện khoa học xã hội, đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tạp chí khoa học uy tín, xếp hạng đại học, đăng báo quốc tế thi đầu vào nghiên cứu sinh, đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh, đầu vào tiến sĩ, đầu ra tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, quy chế tiến sĩ, hỗ trợ đăng báo thi giảng viên chính, thăng hạng giảng viên, hongphuong.net, bepphuong.com, banhmiphuong.com, cadamtuongxunghe.com, academic.vn


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo