Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc của triết học?

Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc của triết học?


Câu hỏi 1: Triết học là gì? Trình bày nguồn gốc của triết học?

Trả lời: 

a) Khái niệm triết học 

Triết học là hệ thống quan điểm chung nhất của con người về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó; là khoa học về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. 

b) Nguồn gốc của triết học 

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, triết học có nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội. 

- Nguồn gốc nhận thức: Đó là sự hình thành, phát triển của tư duy trừu tượng, của năng lực khái quát trong nhận thức của con người. Triết học chỉ xuất hiện khi kho tàng tri thức của loài người đã hình thành được một vốn hiểu biết nhất định và trên cơ sở đó, tư duy con 8 người cũng đã đạt đến trình độ có khả năng rút ra được cái chung trong muôn vàn những sự kiện, hiện tượng riêng lẻ. 

- Nguồn gốc xã hội: Triết học ra đời khi nền sản xuất xã hội đã có sự phân công lao động và loài người đã xuất hiện giai cấp. Xã hội có giai cấp và tình trạng áp bức giai cấp hà khắc đã được luật hóa. Nhà nước, công cụ trấn áp và điều hòa lợi ích giai cấp đủ trưởng thành. Triết học chỉ ra đời khi xã hội loài người đã đạt đến một trình độ tương đối cao của sản xuất xã hội, phân công lao động xã hội hình thành, của cải tương đối dư thừa, tư hữu hóa tư liệu sản xuất được luật định, giai cấp phân hóa rõ và mạnh, nhà nước ra đời. Trong một xã hội như vậy, tầng lớp trí thức xuất hiện, giáo dục và nhà trường hình thành và phát triển, các nhà thông thái đã đủ năng lực tư duy để trừu tượng hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa toàn bộ tri thức thời đại và các hiện tượng của tồn tại xã hội để xây dựng nên các học thuyết, các lý luận, các triết thuyết. 

Với sự tồn tại mang tính pháp lý của chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, của trật tự giai cấp và của bộ máy nhà nước, triết học, tự nó đã mang trong mình tính giai cấp sâu sắc là phục vụ cho lợi ích của những giai cấp, những lực lượng xã hội nhất định. Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội của sự ra đời của triết học chỉ là sự phân chia có tính chất tương đối để hiểu triết học đã ra đời trong điều kiện nào và với những tiền đề như thế nào.xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502


Các chủ đề liên quan với bài viết; Tạp chí khoa học thi đầu vào thạc sĩ, đăng báo thi đầu vào nghiên cứu sinh; Tạp chí khoa học cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh; Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng và các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế; Đăng báo, hội thảo khoa học quốc tế thi đầu vào thạc sĩ, thi đầu vào nghiên cứu sinh
Từ khóa liên quan: Công bố quốc tế, bài báo quốc tế, đăng báo quốc tế, xuất bản quốc tế, tạp chí quốc tế uy tín, đăng bài báo quốc tế, phí đăng bài báo quốc tế, đăng bài báo quốc tế ở đâu, đăng bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế ở đâu, Phí đăng bài báo quốc tế, Dịch vụ đăng báo quốc tế, Cách đăng bài tạp chí quốc tế, Cách viết bài báo khoa học quốc tế, Đăng bài báo khoa học ở đâu, Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế, Phí đăng bài tạp chí quốc tế, ISSN, ISBN, ISI, SCOPUS, kinh nghiệm đăng báo quốc tế, eLIBRARY.vn, triethoc.info, triethoc.net, e-lecturer.vn, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia hà nội, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh, học viện khoa học xã hội, đào tạo tiến sĩ, đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tạp chí khoa học uy tín, xếp hạng đại học, đăng báo quốc tế thi đầu vào nghiên cứu sinh, đăng báo quốc tế đầu ra nghiên cứu sinh, đầu vào tiến sĩ, đầu ra tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ, quy chế tiến sĩ, hỗ trợ đăng báo thi giảng viên chính, thăng hạng giảng viên, hongphuong.net, bepphuong.com, banhmiphuong.com, cadamtuongxunghe.com, academic.vn


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo