Hội thảo KHQT "Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại" - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội 2023

Hội thảo KHQT "Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại" - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội 2023

    Hội thảo KHQT "Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại" - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội 2023ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI”

 

Thời gian: Thứ 6, ngày 08/9/2023

Địa điểm:

- Trực tiếp: Nhà E, phòng 304 (Phiên toàn thể) và 307, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

- Trực tuyến: MS Team (https://teams.live.com/meet/9541818829799)

 

KHAI MẠC

07:30 – 08:45

- 07:30 – 08:00: Đón tiếp đại biểu

- 08:00 – 08:10: Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các nhà khoa học

- 08:10 – 08:20: PGS. TS. Lại Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng.

- 08:20 – 08:45: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng trình bày báo cáo đề dẫn “Có cần thiết phải có triết lý giáo dục hay không?”

PHIÊN TIỂU BAN

08:45 - 10h00

TT

TIỂU BAN 1 (Phòng E304)

Những vấn đề lý luận và lịch sử của triết lý giáo dục – cơ sở lý luận cho việc xây dựng triết lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo và GS. TS. Detlef Briesen

TIỂU BAN 2 (Phòng E307)

Thực tiễn giáo dục ở Việt Nam hiện nay: thực trạng, những vấn đề và triển vọng

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Ngô Đăng Toàn

1

PGS. TS. Lê Hữu ÁiTS. Lê Văn Thao (Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng): Cơ sở hình thành triết lý giáo dục cho Việt Nam hiện nay

PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hà (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Triết lý Phật giáo về giáo dục: Cách tiếp cận xã hội học và những vấn đề đặt ra

2

GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Khái lược lịch sử triết học giáo dục và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam hiện nay

TS. Ngô Đăng ToànTS. Nguyễn Thị Như (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Giáo dục về tôn giáo trong nhà trường: Cách tiếp cận và gợi ý đối với Việt Nam

3

GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM): Con đường xây dựng triết lý giáo dục và triết lý giáo dục Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Văn Hoà (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) và NCS. Nguyễn Minh Hưng (Học viện KHXHVN): Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với tiến bộ khoa học và công nghệ

4

TS. Phạm Văn Chung (ĐHQGHN): Hướng đến một minh triết giáo dục Việt Nam - Triết lý về người thầy

TS. Phạm Hoàng GiangTS. Nguyễn Thị Hoài (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Vai trò của Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường hợp một số chùa ở Hà Nội)

5

TS. Vũ Thị HằngTS. Đinh Nguyễn An (Trường Đại học Xây dựng): Các nhân tố và quy luật chi phối đến sự hình thành và biến đổi của triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.

TS. Nguyễn Minh TuấnPGS. TS. Nguyễn Thanh Bình (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Quan điểm “Thiên mệnh” với việc giáo dục đạo đức và xác định trách nhiệm của nhà vua trong tư tưởng trị nước của Minh Mệnh

NGHỈ GIẢI LAO

10:00 – 10:15

 

PHIÊN TIỂU BAN (tiếp)

10:15 – 11:45

TT

TIỂU BAN 1 (Phòng E304)

Chủ tọa: GS. TS. Nguyễn Vũ Hảo và TS. Trần Thị Điểu

TIỂU BAN 2 (Phòng E307)

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn và TS. Phạm Hoàng Giang

6

GS. TS. Detlef Briesen: Nhân văn số: Những đặc điểm chính và hệ quả có thể xảy ra đối với Triết học Giáo dục

GS. TS. Tô Duy Hợp (Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam (VUSTA): Tam triết giáo dục và ứng dụng

7

PGS. TS. Trần Đăng Sinh (Trường ĐH Sư phạm HN) và TS. Nguyễn Thị Ngọc (Trường ĐH Y Hà Nội): Truyền thống và triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay

PGS. TS. Nguyễn Anh TuấnTS. Nguyễn Thị Liên (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Triết lý dạy làm (Đôi điều suy nghĩ nhân đọc một số tác phẩm cuối đời của E.V. Ilyencov)

8

PGS. TS. Trần Ngọc Liêu (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN) và Trần Huy Quang: Triết lý giáo dục ở Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS. TS. Nguyễn Văn ThếTS. Trịnh Quốc Việt (Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng): Triết lý Hồ Chí Minh về giáo dục - giá trị và định hướng vận dụng hiện nay

9

TS. Trần Thị Điểu, TS. Hà Thị Bắc (Trường Đại học KHXH&NV,  ĐHQGHN): Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay (Nhân bản – Dân tộc – Sáng tạo)

PGS. TS. Đặng Thị Lan (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Quan niệm của Khổng Tử về phương pháp giáo dục và ý nghĩ đối với quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

10

TS. Lê Trung Kiên (Học viện CTQG HCM): Phương châm giáo dục của Hồ Chí Minh - Cơ sở lý luận cho việc định hướng xây dựng triết lý giáo dục bậc Đại học ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Quỳnh ChinhTS. Phạm Thu Trang (Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN): Giáo dục KHXH&NV trong các trường Đại học ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại

NGHỈ TRƯA

11:45 – 13:30

 

PHIÊN TIỂU BAN (tiếp)

13:30 – 15:30

TT

TIỂU BAN 3 (Phòng E304)

Kinh nghiệm giáo dục của cộng đồng quốc tế một số bài học cho Việt Nam

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng và PGS. TS. Trần Thị Hạnh

1

GS. TS. Jean-François Dupeyron (Université de Bordeaux (France), Équipe de recherche SPH): Giải phóng thời gian giáo dục

2

TS. Nguyễn Duy Mộng Hà (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM): Quan điểm và triết lý giáo dục ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam

3

PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): Immanuel Kant và Phan Chu Trinh

4.

PGS. TS. Cao Xuân Long (Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM): Quan điểm giáo dục của các nhà tư tưởng Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa lịch sử của nó

5

TS. Lê Thị Hạnh (Viện Triết học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh): Triết lý giáo dục “đạo đức” của Nhật Bản và kinh nghiệm giáo dục Việt Nam

6

TS. Trần Minh HiếuThS. Phan Thị Hoàng Mai (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): Quan điểm của Rudolf Steiner về nền tảng của giáo dục

NGHỈ GIẢI LAO

15:30 – 15:45

 

PHIÊN TIỂU BAN (tiếp)

15:45 – 17:00

TT

TIỂU BAN 3 (Phòng E304)

Chủ tọa: PGS. TS. Trần Thị Hạnh và TS. Mai K Đa

7

TS. Nguyễn Thị Bích Hằng (Trường ĐH Hà Tĩnh): Góp vào vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở khu vực Bắc Trung Bộ

8

PGS. TS. Trần Thị Hạnh (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): Tư tưởng dân chủ trong giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XX

9

TS. Hà Trọng Sức TS. Đoàn Văn Tự (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng): Vận dụng triết lý giáo dục Hồ Chí Minh trong Đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay

10

PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh HuyềnThS. Nguyễn Thị  Kim Thanh (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): I. Kant về phương pháp giáo dục đạo đức và ý nghĩa với Việt Nam

11

HVCH. Bùi Quang HưngTS. Mai K Đa (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): Một số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục

12

TS. Lê Thị Vinh (Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN): Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: lịch sử triết lý và giá trị gợi mở đối với Việt Nam hiện nay

BẾ MẠC

17:00 – 17:30

Điều hành: PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Kênh hỗ trợ:

- Hỗ trợ chuyên môn: TS. Phạm Thu Trang, 0984964662 (Tel, Zalo)

- Hỗ trợ kỹ thuật: TS. Mai K Đa, 0905516651 (Tel, Zalo)

 xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo