Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát huy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát huy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Hội thảo khoa học Quốc gia "Phát huy truyền thống "Phụng đạo, yêu nước, hộ quốc, an Dân" của Phật giáo thời kỳ Lý, Trần trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh hướng tới hùng cường"

Ngày tổ chức hội thảo: dự kiến cuối tháng 1/2024

Địa điểm tổ chức hội thảo: Chùa Quán Sứ (hoặc Chùa Duệ Tú)

Thời gian nhận bài: đến ngày 20/10/2023

Thông tin chi tiết xem ở file sau


xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo