Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome với chủ đề "Triết học xuyên biên giới"

Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome với chủ đề "Triết học xuyên biên giới"

    Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome

"Triết học xuyên biên giới"
Rome, Ý,
ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn các Hiệp hội Triết học Quốc tế, Hiệp hội Triết học Ý và Đại học Sapienza của Rome.
xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo