Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học có phản biện các ngành lịch sử, khảo cổ học, triết học, xã hội học, chính trị học

Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học có phản biện các ngành lịch sử, khảo cổ học, triết học, xã hội học, chính trị học


> Tháng 8/2023 – Lịch xuất bản tạp chí khoa học có phản biện các ngành lịch sử, khảo cổ học, triết học, xã hội học, chính trị học
> Bài đăng trên tạp chí có thể dùng để thi đầu vào nghiên cứu sinh, đủ điều kiện đầu ra nghiên cứu sinh và đáp ứng được các nhiệm vụ khoa học khác của giảng viên, nghiên cứu viên…
> Tạp chí Khoa học xã hội, phù hợp các ngành lịch sử, khảo cổ học, triết học, xã hội học, chính trị học

Hỗ trợ
* Tạp chí khoa học quốc tế ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Dịch thuật chuyên ngành Anh <> Việt
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga
* Hạn nhận bài: 15/5 hàng tháng

Các chuyên ngành của tạp chí

Tạp chí dành cho các nhà sử học chuyên nghiệp, nhà xã hội học, nhà khoa học chính trị và triết học, nhà nghiên cứu và giáo sư đại học. Tạp chí đăng các bài có tính chất vấn đề, khoa học-thực tiễn.

Khoa học lịch sử và khảo cổ học
 • Quốc sử.
 • Lịch sử chung.
 • Khảo cổ học.
 • Dân tộc học, dân tộc học và nhân chủng học.
 • Sử học, nghiên cứu nguồn và phương pháp nghiên cứu lịch sử.
 • Lịch sử khoa học và công nghệ.
 • Lịch sử quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại.
Khoa học triết học
 • Bản thể luận và lý luận nhận thức
 • Lịch sử Triết học.
 • Mỹ học
 • Đạo đức học.
 • Lôgic học.
 • Triết học về khoa học và công nghệ.
 • Triết học Xã hội.
 • Nhân học triết học, triết học văn hóa.
 • Triết học tôn giáo và nghiên cứu tôn giáo.
Khoa học xã hội học
 • Lý thuyết, phương pháp luận và lịch sử xã hội học.
 • Xã hội học kinh tế và nhân khẩu học.
 • Cấu trúc xã hội, các thiết chế và quá trình xã hội.
 • Xã hội học chính trị.
 • Xã hội học văn hóa.
 • Xã hội học về quản lý.
Khoa học chính trị
 • Lý luận và triết học chính trị, lịch sử và phương pháp luận của khoa học chính trị.
 • Thể chế chính trị, quy trình và công nghệ.
 • Văn hóa chính trị và hệ tư tưởng.
 • Những vấn đề chính trị của quan hệ quốc tế, sự phát triển toàn cầu và khu vực.
 • Chủ nghĩa khu vực chính trị. chính trị dân tộc học.
 • Xung đột học.


LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo