Hiện tượng con người - Pierre Teilhard de Chardin

Hiện tượng con người - Pierre Teilhard de Chardin
"Dù thế giới vật chất có phân rã đến những trạng thái thấp nhất thì những hi vọng cho tương lai của vũ trụ nằm trong chính con người..."
(Pierre Teilhard de Chardin)
----
Pierre Teilhard de Chardin, tác giả của cuốn sách HIỆN TƯỢNG CON NGƯỜI - là một học giả rất đặc biệt, một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng với sự tham gia vào khám phá ra người vượn Bắc Kinh năm 1929.
"HIỆN TƯỢNG CON NGƯỜI" được xuất bản lần đầu tiên năm 1955 đã gây một tiếng vang lớn trong nhiều năm tiếp đó.


Cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ. Quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần, được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo. Nghiên cứu trong cuốn sách khởi đầu từ một nghịch lý con người, biểu lộ qua việc khoảng cách hình thái học giữa con người và khỉ giống người là không đáng kể nhưng người và khỉ lại rất khác nhau. Để giải thích nghịch lý này, tác giả lần theo qui trình tiến hóa trong quá khứ và nhận ra sự cần thiết của việc đưa vào qui trình đó một biến số mới - đó là mặt nội tại của sự vật, hay chính là tâm thần. Một hệ quả quan trọng của đề xuất này là sự tiến hóa hướng đến sự thống nhất ngày càng cao. Và còn hơn thế nữa, con người chính là mũi tên chỉ hướng của sự tiến hóa. Dù thế giới vật chất có phân rã đến những trạng thái thấp nhất thì những hi vọng cho tương lai của vũ trụ nằm trong chính con người...
xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo