Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

    Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước
1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản năm 2023 > Xem tại đây.

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2023 > Xem tại đây.

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2023 > Xem tại đây.

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023 > Xem tại đây.

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2023 > Xem tại đây.

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2023 > Xem tại đây.

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2023 > Xem tại đây.

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2023 > Xem tại đây.

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2023 > Xem tại đây.

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023 > Xem tại đây.

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2023 > Xem tại đây.

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2023 > Xem tại đây.

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 > Xem tại đây.

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023 > Xem tại đây.

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2023 > Xem tại đây.

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2023 > Xem tại đây.

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2023 > Xem tại đây.

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2023 > Xem tại đây.

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2023 > Xem tại đây.

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2023 > Xem tại đây.

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2023 > Xem tại đây.

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2023 > Xem tại đây.

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2023 > Xem tại đây.

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2023 > Xem tại đây.

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2023 > Xem tại đây.

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2023 > Xem tại đây.

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2023 > Xem tại đây.

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2023 > Xem tại đây.xuatbanquocte.com
Blog chia sẻ thông tin khoa học và xuất bản
Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo chat/ Telegram: 096.47.60.502
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo