Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Mạng lưới chứa nước giúp thành phố Trung Cổ đối phó hạn hán

 Great Zimbabwe, siêu đô thị ở thời Trung Cổ của châu Phi, có mạng lưới hố chứa nước quanh thành phố, giúp người dân đủ nước dùng ngay cả vào mùa khô.
Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.