Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Chỉ số SJR (SCImago Journal Rank) là gì?

 Chỉ số SJR (SCImago Journal Rank): (Chỉ số xếp hạng tạp chí)

Nhóm nghiên cứu SCImago (SCImago Research Group) xây dựng chỉ số SCImago Journal Rank (SJR) nhằm đo lường mức độ uy tín của các tạp chí khoa học. Scimago Journal Rank có 4 hạng Quartile: Q1, Q2, Q3, Q4. Các tạp chí thuộc Q1 sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí thuộc Q2, Q3, và cuối cùng là Q4.

Khác với chỉ số IF, chỉ số SJR được tính dựa vào số lần trích dẫn cho một tạp chí và lượng uy tín của tạp chí đó truyền đến các tạp chí khác trong cùng chuyên ngành hay cùng lĩnh vực. Vd: Bài viết trên tạp chí A được trích dẫn trong bài viết được đăng trong tạp chí B cùng lĩnh vực, thì tạp chí A sẽ được hưởng phần uy tín do được tạp chí B trích dẫn. Hiện nay, cả chỉ số IF, SJR hay việc phân hạng theo Quartile cũng được thực hiện tự động và được hiển thị trên cơ sở dữ liệu, người dùng có thể truy cập miễn phí (SCImago database) hoặc trả phí (Clarivate database).

Để kiểm tra, vào link http://www.scimagojr.com/index.php và tìm kiếm theo tên tạp chí hoặc số P-ISSN của tạp chí.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.