Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 01/2022

  Hội thảo khoa học quốc tế ISBN về kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng tháng 01/2022


Chủ đề cơ bản của Hội thảo:

Phần 1 Lý thuyết kinh tế
Phần 2 Quản lý
Phần 3 Tiếp thị
Phần 4 Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
Phần 5 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
Phần 6 Thuế và Thuế
Phần 7 Bảo hiểm
Phần 8 Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế
Phần 9 Kinh tế khu vực
Phần 10 Kinh tế Kinh doanh
Phần 11 Những vấn đề hiện đại của nền kinh tế quốc dân
Phần 12 Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh
Phần 13 Đổi mới và sáng tạo
Phần 14 An ninh kinh tế
Phần 15 Các công cụ toán học và thông tin trong kinh tế học
Phần 16 Các khía cạnh pháp lý của hoạt động kinh tế
Phần 17 Các vấn đề thực tế của kinh tế học
Phần 18 Các vấn đề chính sách hiện tại
Phần 19 Các vấn đề thực tế của xã hội học
Và các vấn đề kinh tế, xã hội có liên quan
 

Thông tin về thể thức và yêu cầu

Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
Kỷ yếu có mã số sách ISBN
Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
           

Liên hệ để được hỗ trợ.

Zalo: 0964.760.502
Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.