Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

 Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận - thực tiễn trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng"#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top