Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế "Di cư ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thách thức toàn cầu và những cơ hội mới"

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế "Di cư ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thách thức toàn cầu và những cơ hội mới"

 Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế "Di cư ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thách thức toàn cầu và những cơ hội mới"


«Di cư ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương: thách thức toàn cầu và những cơ hội mới» là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ II do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị đồng tổ chức cùng Viện nghiên cứu nhân khẩu học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao LB Nga (MGIMO), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Tổng hợp Quốc gia “MGU - Đại học Bách Khoa Bắc Kinh” tại Thượng Hải, Viện nghiên cứu Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga và Viện nghiên cứu Châu Á đương đại (LB Nga), dự kiến vào ngày 2 - 3 tháng 11 năm 2021 tại LB Nga và online trên nền tảng Zoom kết nối với các điểm cầu

Các nội dung được bàn luận tại Hội thảo gồm:
1) Di cư ở khu vực Châu Á – TBD trong giai đoạn đại dịch Covid19: liệu có thể trở về xu hướng cũ hay “sự quá tải toàn diện” đang chờ đợi khu vực? 
2) Chính sách nhập cư của Nga trong giai đoạn đại dịch COVID-19: vấn đề thu hút lao động và di cư giáo dục vào nga và tác động tương hỗ với các cộng đồng người nói tiếng Nga ở các nước Châu Á – TBD 
3) Quá trình di cư và biến động về nhân khẩu ở Việt Nam. Chính sách của Việt Nam trong vấn đề di cư quốc tế.
4) Quá trình di cư và biến động về nhân khẩu ở Trung Quốc. Ảnh hưởng của di cư lên sự phát triển kinh tế - xã hội.
5) Di cư lao động và giáo dục ở khu vực Châu Á – TBD. Vai trò của các thiết chế quốc gia và quốc tế trong việc điều chỉnh hoạt động di cư ở khu vực
6) Di cư giáo dục và di động nhân lực khoa học ở khu vực Châu Á - TBD

Hội thảo dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu về di cư lao động của LB Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và các nước ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo và gửi tham dự Hội thảo sẽ được công bố trên một số ấn phẩm gồm Tạp chí “Nghiên cứu nhân khẩu học” (Demis) và Kỷ yếu Hội thảo khoa học bản điện tử (có số xuất bản và được đưa vào Hệ thống trích dẫn của LB Nga)

Bài viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga và có phản biện.
Thời hạn đăng ký tham dự và gửi bài cho Hội thảo: 15 tháng 10 năm 2021
Bản đăng ký được đăng tải trên website của Viện: https://idrras.ru/
Thể thức bài viết được quy định tại: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/demis/information/authors

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Đại diện phía Việt Nam
Email: landh@neu.edu.vn
Tel: (+84) 908 548989
PGS.TS. Đỗ Hương Lan
Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại diện phía Nga:
Email: kh-mari08@yandex.ru
PGS. TS. Khramova Marina Nicolaevna
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu nhân khẩu học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo