Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số"

 Hội thảo quốc tế năm 2021 về “Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong kỷ nguyên kỹ thuật số” (The 2021 International Conference on “Artificial Intelligence and Big Data in Digital Era”-ICABDE, https://icabde.ueh.edu.vn) là một địa điểm uy tín để tập hợp các nhà nghiên cứu, chuyên gia từ các học viện, các doanh nghiệp và những người tham gia trong các lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn.

Hội thảo ICABDE dự kiến được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh vào ngày 18-19 tháng 12/2021, bao gồm:
·         Các phiên chính thức của hội thảo quốc tế ICABDE 2021 theo các chủ đề liên quan đến Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn. Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo trong chuỗi “Lecture notes on Data Engineering and Communications Technologies” được xuất bản bởi nhà xuất bản quốc tế Springer và được lập chỉ mục trong Scopus và Web of Science. Những bài viết tốt nhất sẽ được mời chỉnh sửa để nộp các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Scopus và ISI.
·         Kết hợp với 01 Workshop ISBM21 dành riêng cho lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý (MIS) và Thương mại điện tử (EC) với tên gọi “Vai trò của Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn đối với nền kinh tế số: Cơ hội và thách thức”. Các tham dự Workshop được viết bằng tiếng Việt và đăng trên kỷ yếu hội nghị có mã số ISBN. Những bài viết được lựa chọn của Workshop ISBM 2021 sẽ được mời mở rộng để nộp vào Số đặc biệt về HTTTQL- Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh kính mời các nhà nghiên cứu, nhà khoa học của Trường, Viện gửi bài viết đến hội thảo. Chi tiết thông tin về hội thảo, xin vui lòng xem phụ lục đính kèm.

--
 Best regards,
ICABDE 2021 Organizer, 
Site: https://icabde.ueh.edu.vn
Email: icabde@ueh.edu.vnCâu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.