Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam”

 Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam”

Kính gửi: Quý Chuyên gia, các Nhà Quản lý, các Nhà Khoa học và Quý Thầy, Cô.


Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học Việt Nam” nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi thảo luận về chất luợng đào tạo đại học trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:
Các vấn đề lý luận và thực tiễn trong đào tạo đại học ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong giáo dục đại học và bài học cho các trường đại học ở Việt Nam
Thực trạng tình hình quản lý đào tạo đại học và chât lượng đào tạo đại học trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam Tác động của chuyển đổi số đến giáo dục đào tạo và quản lý đào tạo đại học
Thực trạng chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam
Các giải pháp và kiến nghị về chính sách và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy trong bối cảnh chuyển đổi số.
Các nội dung có liên quan khác….

Thời gian: dự kiến ngày 18-19 tháng 11 năm 2021.
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Thành phần tham dự Hội thảo: Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo, các nhà quản lý tại các trường ĐH trong nước, các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của các trường đại học, cán bộ các tổ chức, các doanh nghiệp có quan tâm.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia viết bài của Quý Chuyên gia, các nhà Quản lý, các nhà Khoa học và Quý Thầy, Cô.
Toàn văn bài viết vui lòng gửi trước ngày 15 tháng 10 năm 2021 tới địa chỉ email: nguyenthanhbinh2102@neu.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.