Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 9 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 9 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế ISBN chuyên ngành về tâm lý học và sư phạm dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên tháng 9 năm 2021


Các chủ đề cơ bản của hội thảo
1.         Những vấn đề thời sự của giáo dục hiện đại
2.         Công nghệ tiên tiến trong giảng dạy
3.         Giáo dục lòng yêu nước
4.         Lịch sử sư phạm và giáo dục
5.         Lý thuyết và phương pháp giảng dạy và nuôi dạy
6.         Lý luận và phương pháp luận của giáo dục mầm non
7.         Lý thuyết và phương pháp giáo dục
8.         Lý luận và phương pháp luận của giáo dục thể chất
9.         Giáo dục bổ sung
10.       Giáo dục âm nhạc
11.       Sư phạm cải huấn
12.       Tâm lý
13.       Lý luận, phương pháp luận và tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội
14.       Tất cả các vấn đề mở rộng về tâm lý học
15.       Tất cả các chủ đề mở rộng về sư phạm
16.       Tất cả các chủ đề mở rộng về giáo dục
 
--------------
- Hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo.
- Nhận bài viết từ 8 trang.
- Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh, tiếng Nga
- Kỷ yếu có mã số sách ISBN
- Chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp.
- Chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh, giảng viên và những người quan tâm.
- Hạn nhận bài 2 ngày trước ngày tổ chức hội thảo
           
Liên hệ để được hỗ trợ.
Zalo: 0964.760.502
Email: xahoinhanvan.tapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com
 
 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo