Chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Luật, ĐHQGHN

Chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Luật, ĐHQGHN

Chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Khoa Luật, ĐHQGHN

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2020 - 2021 và cùng thảo luận, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, ngày 22/9/2021, Khoa Luật, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2020 - 2021.Chi tiết

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo