Tháng 8.2021- Thông tin hội thảo Khoa học Quốc tế ISBN

Tháng 8.2021- Thông tin hội thảo Khoa học Quốc tế ISBN

THÔNG TIN MỘT SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
DIỄN RA VÀO THÁNG 8 NĂM 2021
 
 
* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.
 
--------------------
- Hội thảo Khoa học Quốc tế chuyên ngành và liên ngành dành cho Nghiên cứu sinh, giảng viên.
- Đáp ứng đủ tiêu chí bảo vệ luận án tiến sĩ và hoàn thành các nhiệm vụ khoa học.
- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.
- Kỷ yếu có chỉ số ISBN, chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp, chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
 
-------------------
Đăng báo quốc tế và hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh các chuyên ngành xã hội và nhân văn
Liên hệ để được hỗ trợ:
Zalo: 0964.760.502 (Hồng Phượng)
Email: xuatbantapchi@gmail.com

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo