Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Tháng 8.2021- Thông tin hội thảo Khoa học Quốc tế ISBN

THÔNG TIN MỘT SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
DIỄN RA VÀO THÁNG 8 NĂM 2021
 
 
* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.
 
--------------------
- Hội thảo Khoa học Quốc tế chuyên ngành và liên ngành dành cho Nghiên cứu sinh, giảng viên.
- Đáp ứng đủ tiêu chí bảo vệ luận án tiến sĩ và hoàn thành các nhiệm vụ khoa học.
- Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.
- Kỷ yếu có chỉ số ISBN, chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp, chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
 
-------------------
Đăng báo quốc tế và hội thảo khoa học quốc tế cho nghiên cứu sinh các chuyên ngành xã hội và nhân văn
Liên hệ để được hỗ trợ:
Zalo: 0964.760.502 (Hồng Phượng)
Email: xuatbantapchi@gmail.com

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.