'Quy chế đào tạo tiến sĩ sẽ xóa bỏ nạn thuê viết bài báo quốc tế'

 GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, trả lời VnExpress về quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ mới được công bố.

đọc tiếpNguồn:

https://vnexpress.net/quy-che-dao-tao-tien-si-se-xoa-bo-nan-thue-viet-bai-bao-quoc-te-4307008.html

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com