Điểm mới trong quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ

 Từ ngày 15/8/2021, khi Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, chương trình đào tạo tiến sĩ sẽ áp dụng Quy chế tuyển sinh và đào tạo mới. Sau đây là một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ 2021.

ĐỌC TIẾPNguồn:

https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/diem-moi-trong-quy-che-tuyen-sinh-va-dao-tao-tien-si-230-31443-article.html

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com