Giấy mời viết bài Hội thảo Quốc tế lần thứ tư “CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - 4th CIEMB 2021"

Giấy mời viết bài Hội thảo Quốc tế lần thứ tư “CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI TRONG KINH TẾ, QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH - 4th CIEMB 2021"

 Kính gửi: Các nhà khoa học

Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ tư về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (Contemporary Issues in Economics, Management and Business) - 4th CIEMB 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong hai ngày 11-12 tháng 11 năm 2021.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức từ các công trình nghiên cứu khoa học của các học giả trong nước và quốc tế về các vấn đề đương đại trong nhiều lĩnh vực khác nhau thuộc các ngành Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh. Đồng thời, hội thảo cũng tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học, các viện nghiên cứu trong quá trình tìm kiếm giải pháp thực hiện chiến lược thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững toàn cầu.

ĐỌC TOÀN BỘ THÔNG TINXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo