XBQT. Hội thảo khoa học về tâm lý học và sư phạm diễn ra vào ngày 19.5.2021

XBQT. Hội thảo khoa học về tâm lý học và sư phạm diễn ra vào ngày 19.5.2021

 Hội thảo khoa học về tâm lý học và sư phạm diễn ra vào ngày 19.5.2021

Các hội thảo ra kỷ yếu 10 ngày sau khi kết thúc hội thảo. Nhận bài viết từ 8 trang.

Kỷ yếu có chỉ số ISBN, chấp nhận nhận bài tham dự từ xa mà không cần phải tham dự trực tiếp, chi phí vừa phải cho anh chị em nghiên cứu sinh và những người quan tâm.

Đăng báo quốc tế và hội thảo quốc tế cho nghiên cứu sinh các chuyên ngành xã hội và nhân văn


Liên hệ để được hỗ trợ:

Zalo: 0964.760.502 (Hồng Phượng)

Email: xuatbantapchi@gmail.comXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo