LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI.

 LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. 

ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI. 


01/03/2021
Thời hạn đăng ký sớm và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/04/2021
Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/03/2021
Thông báo kết quả phê duyệt Tóm tắt

01/05/2021
Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top