LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI.

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


 LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. 

ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI. 


01/03/2021
Thời hạn đăng ký sớm và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/04/2021
Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/03/2021
Thông báo kết quả phê duyệt Tóm tắt

01/05/2021
Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn

Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.