LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI.

 LỊCH TRÌNH HỘI THẢO. 

ICVNS 2021 HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI. 


01/03/2021
Thời hạn đăng ký sớm và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/04/2021
Thời hạn đăng ký và nhận Báo cáo tóm tắt
nếu không có yêu cầu được hỗ trợ kinh phí.

15/03/2021
Thông báo kết quả phê duyệt Tóm tắt

01/05/2021
Thời hạn nhận Báo cáo toàn văn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan