Chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc

Chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo về chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc, cụ thể như sau:

Nhà trường được giới thiệu 10 ứng viên đáp ứng được các tiêu chí sau sang học tập tại Trung Quốc:

Là công dân của một quốc gia không phải là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có sức khỏe tốt;

Bậc học:

+ Đại học: tốt nghiệp trung học dưới 25 tuổi khi đăng ký chương trình đại học;

+ Thạc sĩ: có bằng cử nhân ở độ tuổi dưới 35 khi đăng ký các chương trình thạc sĩ;

+ Tiến sĩ: có bằng thạc sĩ dưới 40 tuổi khi đăng ký các chương trình tiến sĩ;

+ Các chương trình học thuật tổng quát (general scholar programs): dưới 45 tuổi và đã hoàn thành ít nhất hai năm học đại học khi đăng ký các chương trình học thuật tổng quát;

+ Các chương trình học thuật cao cấp: dưới 50 tuổi, có bằng thạc sĩ hoặc phó giáo sư (hoặc cao hơn) khi đăng ký các chương trình học thuật cao cấp.

Chi tiết: https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/chuong-trinh-hoc-bong-chinh-phu-trung-quoc-20705.html

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo