Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021 - 2022

Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021 - 2022

 Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế 2021 - 2022

Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies - CHEY), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á - Đại học Quốc gia Hà Nội (Asia Research Center - ARC) xin thông báo Chương trình Giao lưu Học giả Quốc tế (The International Scholar Exchange Fellowship Program - ISEF) năm 2021 - 2022

Đối tượng:

Cán bộ hiện đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội

(Học giả đã từng nghiên cứu tại Hàn Quốc, học giả đã từng nhận học bổng ISEF và học giả có mục đích chính là giảng dạy ở Hàn Quốc không thuộc đối tượng xét trong chương trình này)

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C2107/N27396/Chuong-trinh-Giao-luu-Hoc-gia-Quoc-te-2021---2022.htmXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo