edX - Đại học tự xưng có hợp pháp?

 edX là một tổ chức được Tập đoàn edX coi là một trường đại học tự xưng, thành viên của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, trong hệ thống quản lý các cơ sở giáo dục đại học, "Đại học edX" không có cơ sở nào để hoạt động.

Ngay đầu trang thông tin điện tử có tên miền https://edx.edu.vn được cho là của ngôi trường này, edX được cho là "tách ra khỏi phương pháp giáo dục của Đại học truyền thống" và triển khai theo một mô hình hoàn toàn mới với khẩu hiệu "Chấn hưng giáo dục". 

TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Post a Comment

Tin liên quan