Danh sách ứng viên được   HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Công Khanh

06/8/1958

Nam

GS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

2

Nguyễn Hiệp Thương

02/02/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

3

Đinh Đức Hợi

21/01/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo