Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Công Khanh

06/8/1958

Nam

GS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

2

Nguyễn Hiệp Thương

02/02/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

3

Đinh Đức Hợi

21/01/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 


Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.