Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Đăng ký ĐTC chức danh

Cơ quan đang công tác

Ghi chú

1

Nguyễn Công Khanh

06/8/1958

Nam

GS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

2

Nguyễn Hiệp Thương

02/02/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

3

Đinh Đức Hợi

21/01/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan