Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH KINH TẾ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS NGÀNH KINH TẾ đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS NGÀNH KINH TẾ


 

STT

 

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính

 

Đăng ký ĐTC chức danh

 

Cơ quan công tác

 

Ghi chú

1

Hoàng Văn Cường

01/01/1963

Nam

GS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

2

Nguyễn Minh Hà

01/11/1972

Nam

GS

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Lê Quốc Hội

02/4/1975

Nam

GS

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

4

Nguyễn Thị Trâm Anh

02/01/1969

Nữ

PGS

Trường Đại học Nha Trang

 

5

Phạm Tuấn Anh

10/6/1975

Nam

PGS

Trường Đại học Thương mại

 

6

Trần Thị Xuân Anh

12/9/1980

Nữ

PGS

Học viện Ngân hàng

 

7

Đào Thị Thanh Bình

28/10/1973

Nữ

PGS

Trường Đại học Hà Nội

 

8

Trần Mai Đông

06/9/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

9

Hà Văn Dũng

20/3/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

 

10

Phan Trần Trung Dũng

09/7/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Ngoại thương

 

11

Lê Long Hậu

03/9/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

12

Nguyễn Thị Hiền

02/02/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Ngoại thương

 

13

Phan Thị Thu Hiền

01/10/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Ngoại thương

 

14

Nguyễn Thanh Hiếu

25/9/1979

Nữ

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

15

Nguyễn Thị Thu Hoài

12/12/1976

Nữ

PGS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

16

Đinh Thế Hùng

20/12/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

17

Hoàng Trọng Hùng

21/6/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

 

18

Lê Quang Hùng

23/3/1960

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

 

19

Nguyễn Xuân Hưng

05/3/1972

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

20

Vũ Tuấn Hưng

06/7/1979

Nam

PGS

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

21

Phạm Quang Huy

23/12/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

22

Lê Hoằng Bá Huyền

07/01/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Hồng Đức

 

23

Trần Tiến Khoa

21/9/1964

Nam

PGS

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

24

Đặng Tùng Lâm

29/9/1969

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

25

Hoàng Xuân Lâm

18/02/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

 

26

Nguyễn Thanh Lâm

04/02/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Lạc Hồng

 

27

Đỗ Xuân Luận

08/7/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

 

28

Đặng Hữu Mẫn

13/02/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

29

Phùng Đức Nam

21/7/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

30

Phan Thị Hằng Nga

10/10/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Tài chính-Marketing

 

31

Bùi Thị Ngọc

01/5/1978

Nữ

PGS

Trường Đại học Lao động - Xã hội

 

32

Nguyễn Phong Nguyên

22/02/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 

33

Vũ Duy Nguyên

13/8/1976

Nam

PGS

Học viện Tài chính

 

34

Lê Thị Tú Oanh

22/01/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Lao động - Xã hội

 

35

Nguyễn Thị Thanh Phương

20/8/1977

Nữ

PGS

Trường Đại học Thương mại

 

36

Nguyễn Thị Minh Phượng

05/4/1978

Nữ

PGS

Trường Đại học Vinh

 

37

Trần Hùng Sơn

19/9/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

38

Nguyễn Ngọc Tiến

04/11/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Quy Nhơn

 

39

Nguyễn Ngọc Toàn

04/12/1976

Nam

PGS

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

40

Trần Văn Trang

26/9/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Thương mại

 

41

Trần Quốc Trung

26/3/1986

Nam

PGS

Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

42

Phạm Văn Tuấn

28/3/1978

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

43

Trần Trung Tuấn

03/12/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

44

Hà Sơn Tùng

19/10/1980

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 

45

Hoàng Thanh Tùng

20/01/1969

Nam

PGS

Trường Đại học Lao động Xã hội

 

46

Nguyễn Tấn Vinh

03/12/1974

Nam

PGS

Học viện Chính trị khu vực II

 

47

Trần Trung Vinh

25/01/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 

48

Lê Thị Phương Vy

29/01/1982

Nữ

PGS

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo