Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Giới
tính

Đăng ký ĐTC
chức danh

Cơ quan đang
công tác

Ghi chú

1.

Đặng Quốc Vương

22/11/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2.

Nguyễn Tùng Lâm

14/10/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

3.

Lê Đức Tùng

28/3/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4.

Lê Hải Châu

26/12/1980

Nam

PGS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

5.

Nguyễn Minh Ý

28/01/1983

Nam

PGS

Đại học Thái Nguyên

 

6.

Nguyễn Văn Dũng

13/12/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

7.

Châu Minh Thuyên

06/06/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

8.

Hoàng Ngọc Hà

09/12/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Duy Tân

 

9.

Nguyễn Thành Chuyên

11/06/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

10.

Nguyễn Thế Quang

30/11/1978

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

11.

Trần Quang Vinh

23/03/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

12.

Nguyễn Vũ Quỳnh

27/03/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Lạc Hồng

 

13.

Phạm Minh Nghĩa

26/11/1980

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

14.

Trương Ngọc Sơn

23/07/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo