Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


 HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Giới
tính

Đăng ký ĐTC
chức danh

Cơ quan đang
công tác

Ghi chú

1.

Đặng Quốc Vương

22/11/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2.

Nguyễn Tùng Lâm

14/10/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

3.

Lê Đức Tùng

28/3/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4.

Lê Hải Châu

26/12/1980

Nam

PGS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

5.

Nguyễn Minh Ý

28/01/1983

Nam

PGS

Đại học Thái Nguyên

 

6.

Nguyễn Văn Dũng

13/12/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

7.

Châu Minh Thuyên

06/06/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

8.

Hoàng Ngọc Hà

09/12/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Duy Tân

 

9.

Nguyễn Thành Chuyên

11/06/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

10.

Nguyễn Thế Quang

30/11/1978

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

11.

Trần Quang Vinh

23/03/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

12.

Nguyễn Vũ Quỳnh

27/03/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Lạc Hồng

 

13.

Phạm Minh Nghĩa

26/11/1980

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

14.

Trương Ngọc Sơn

23/07/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 


Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.