Danh sách ứng viên được HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

 HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA


STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Giới
tính

Đăng ký ĐTC
chức danh

Cơ quan đang
công tác

Ghi chú

1.

Đặng Quốc Vương

22/11/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2.

Nguyễn Tùng Lâm

14/10/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

3.

Lê Đức Tùng

28/3/1984

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

4.

Lê Hải Châu

26/12/1980

Nam

PGS

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

5.

Nguyễn Minh Ý

28/01/1983

Nam

PGS

Đại học Thái Nguyên

 

6.

Nguyễn Văn Dũng

13/12/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Cần Thơ

 

7.

Châu Minh Thuyên

06/06/1977

Nam

PGS

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

8.

Hoàng Ngọc Hà

09/12/1981

Nam

PGS

Trường Đại học Duy Tân

 

9.

Nguyễn Thành Chuyên

11/06/1983

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

10.

Nguyễn Thế Quang

30/11/1978

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

11.

Trần Quang Vinh

23/03/1976

Nam

PGS

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

12.

Nguyễn Vũ Quỳnh

27/03/1979

Nam

PGS

Trường Đại học Lạc Hồng

 

13.

Phạm Minh Nghĩa

26/11/1980

Nam

PGS

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

14.

Trương Ngọc Sơn

23/07/1982

Nam

PGS

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 


HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan