Than hoạt tính từ cây lục bình, thành quả tầm nhìn Lê Vinh Danh về nghiên cứu

Than hoạt tính từ cây lục bình, thành quả tầm nhìn Lê Vinh Danh về nghiên cứu

 Trường Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học được biết đến với số công trình nghiên cứu khoa học phát triển nhanh và mạnh. Chính sách nghiên cứu, tiêu chuẩn thẩm định khoa học đều được quốc tế hóa một cách mạnh mẽ, phù hợp trong bối cảnh Việt Nam.

Để có được những thành công này, ngoài sự nỗ lực của 1.400 giảng viên, viên chức của trường, thì phải kể đến đóng góp không nhỏ của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đối với sinh viên bậc đại học, đầu mỗi năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên chi tiết và có định hướng theo chuẩn quốc tế.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên bậc đại học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng không phải là phong trào, mà trường muốn tạo những bệ phóng ban đầu, tập dượt cho sinh viên của trường có thể bay cao, vươn xa trong tương lai nếu ham thích con đường khoa học.ĐỌC TOÀN BỘ

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo