Bộ Giáo dục nói gì về kiến nghị của Hiệp hội và trường Đại học Tôn Đức Thắng?

Bộ Giáo dục nói gì về kiến nghị của Hiệp hội và trường Đại học Tôn Đức Thắng?

 Phúc đáp công văn số 7203/VPCP-KVX ngày 28/8/2020 của Văn Phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 79/HH-VP ngày 17/8/2020 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Công văn số 1307/2020/TĐT – CV ngày 5/8/2020 của trường Đại học Tôn Đức Thắng và thư của Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số nội dung về việc thí điểm tự chủ đại học và trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của Hiệp hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng về thực hiện tự chủ đại học và có ý kiến như sau:

Cho các trường tự chủ về tất cả các phương diện

Để cụ thể hóa các nội dung về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường ĐH trong khung khổ pháp lý được quy định, đồng thời để thúc đẩy hoạt động tự chủ đại học tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017 (Nghị quyết 77). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới hoạt động giai đoạn 2015 – 2017 cho 23 trường đại học trong cả nước.


ĐỌC TOÀN BỘ

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo