Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020
Nguồn: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2020_538/


1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây
2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây
3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực Xem tại đây
4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây
5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học Xem tại đây
6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá Xem tại đây
7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải Xem tại đây
8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học Xem tại đây
9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm Xem tại đây
10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh Xem tại đây
11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự Xem tại đây
12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ Xem tại đây
13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế Xem tại đây
14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học Xem tại đây
15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim Xem tại đây
16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học Xem tại đây
17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp Xem tại đây
18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học Xem tại đây
19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học Xem tại đây
20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học Xem tại đây
21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi Xem tại đây
22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học Xem tại đây
23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học Xem tại đây
24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao Xem tại đây
25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học Xem tại đây
26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý Xem tại đây
27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc Xem tại đây
28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học Xem tại đây
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo