New Risks and Resilience in Asian Societies and the World

New Risks and Resilience in Asian Societies and the World

Thư mời tham gia tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “New Risks and Resilience in Asian Societies and the World”

THƯ MỜIViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng kính mời các đại biểu, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia viết tham luận Hội thảo khoa học quốc tế: “The 13th Next-Generation Global Workshop: New Risks and Resilience in Asian Societies and the World”.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo