Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020

Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020
Xem chi tiết tài liệu tập huấn 2020 tại đây
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Thông tin hữu ích

Contact Me on Zalo