Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Nguyễn Tất Thành

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Nguyễn Tất ThànhĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Nguyễn Tất ThànhHiện tại, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có 3 tạp chí quốc tế và 1 tạp chí xuất bản tại Việt Nam bao gồm: Tạp chí Southeast Asian Journal of Sciences, Tạp chí East – West Journal of Mathematics, tạp chí Vietnam Journal of Computer Science và tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.


XUẤT BẢN QUỐC TẾ
Dịch vụ hỗ trợ đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Các chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com

[/tintuc]