Lần đầu tiên bạn ghé thăm, phân vân chưa biết chúng tôi là ai? Click here! Kinh nghiệm hoạt động
  
  

Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

[tintuc]
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường


Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường ra đời nhằm mục đích:

-        Phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường;

-        Phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ, cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

-        Tư vấn, cung cấp thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đào tạo ngành, nghề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học;

-        Thông tin các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ của nhà trường;

XUẤT BẢN QUỐC TẾ
Dịch vụ hỗ trợ đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Các chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com

[/tintuc]

Câu hỏi thường gặp

Thông tin xuất bản

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.