Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường

xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng tạp chí, hội thảo quốc tế các ngành XHNV


[tintuc]
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường


Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường ra đời nhằm mục đích:

-        Phổ biến, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường;

-        Phản ánh các hoạt động khoa học công nghệ, cung cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

-        Tư vấn, cung cấp thông tin về nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, đào tạo ngành, nghề về lĩnh vực tài nguyên và môi trường được cơ quan có thẩm quyền cho phép ở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học;

-        Thông tin các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ của nhà trường;

XUẤT BẢN QUỐC TẾ
Dịch vụ hỗ trợ đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center
Các chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn - Social Sciences and Humanities
Zalo: 0964.760.502 / xuatbantapchi@gmail.com
Website: http://www.xuatbanquocte.com

[/tintuc]Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.