Thông tin đăng báo quốc tế ngành Triết học tháng 10 năm 2019

Thông tin đăng báo quốc tế ngành Triết học tháng 10 năm 2019

[tintuc] Trong tháng 10 năm 2019, Xuất bản Quốc tế ISI-SCOPUS đã hỗ trợ cho hơn 15 tác giả công bố các bài báo của mình để hoàn thành các nhiệm vụ khoa học khác nhau, đặc biệt là hỗ trợ các nghiên cứu sinh công bố các nghiên cứu của mình trên tạp chí Quốc tế ISSN có uy tín cao.

Xuất bản Quốc tế ISI-SCOPUS liên tục nhận đăng các bài báo trên các tạp chí Quốc tế ISSN có uy tín và chất lượng cao.

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo