Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Sứ Mệnh Của Nhà Xuất Bản ĐHQGHN:
Cung cấp những xuất bản phẩm có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo của ĐHQGHN, quảng bá và nâng cao thương hiệu của ĐHQGHN trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước nói chung.


Tầm Nhìn Của Nhà Xuất Bản ĐHQGHN:
Phát triển đơn vị phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, từng bước hội nhập quốc tế, tạo ra những xuất bản phẩm và hoạt động xuất bản theo chuẩn quốc tế; Là địa chỉ có uy tín để các nhà khoa học của ĐHQGHN, các nhà khoa học trong và ngoài nước tin cậy và mong muốn hợp tác; là thương hiệu xuất bản được người đọc trong nước tín nhiệm và độc giả thế giới biết tới rộng rãi.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo