Đại học Quốc gia Hà nội ra quy định về cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học

[tintuc]
Đại học Quốc gia Hà nội ra quy định về cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học


Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất quy cách ghi tên đơn vị công tác của các nhà khoa học (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm) trên công bố khoa học công nghệ bao gồm tên đầy đủ của đơn vị và tên Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ví dụ cụ thể như sau: 
VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi 
VNU Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi 
VNU School of Law, Vietnam National University, Hanoi 

Với những ngôn ngữ khác cần có phần ghi chú tên đơn vị công tác bằng tiếng Anh. 

Chi tiết xem tại đây
[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan