Đại học Quốc gia Hà nội ra quy định về cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học

Đại học Quốc gia Hà nội ra quy định về cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học

[tintuc]
Đại học Quốc gia Hà nội ra quy định về cách ghi tên đơn vị công tác trên các công bố khoa học


Đại học Quốc gia Hà Nội thống nhất quy cách ghi tên đơn vị công tác của các nhà khoa học (bao gồm cả cán bộ kiêm nhiệm) trên công bố khoa học công nghệ bao gồm tên đầy đủ của đơn vị và tên Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ví dụ cụ thể như sau: 
VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi 
VNU Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi 
VNU School of Law, Vietnam National University, Hanoi 

Với những ngôn ngữ khác cần có phần ghi chú tên đơn vị công tác bằng tiếng Anh. 

Chi tiết xem tại đây
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo