Trợ giúp đăng bài trên các tạp chí quốc tế ngành Triết học

Trợ giúp đăng bài trên các tạp chí quốc tế ngành Triết học

[tintuc]
Trợ giúp đăng bài trên các tạp chí quốc tế ISSN ngành Triết học


Khoa Triết học đào tạo trình độ cử nhân khoa học về triết học giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của ngành, nhất là về các tư tưởng, các học thuyết triết học thế giới và của Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển. Các sinh viên ngành Triết học có thể chọn chương trình giáo dục chuyên ngành Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học hoặc Khoa học chính trị để theo học. Khoa Triết học là địa chỉ uy tín hàng đầu phía Nam trong việc đào tạo các chuyên ngành triết học, là nơi cung cấp nhiều lãnh đạo ưu tú trong hệ thống chính trị của đất nước. Cử nhân có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực trong chuyên ngành. Cử nhân Triết học có thể: (1) giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng các viện nghiên cứu, các trường đào tạo cán bộ...; (2) làm việc trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền, tổ chức xã hội nghề nghiệp...


Các giảng viên triết học ở các trường đại học, cao đẳng, các nghiên cứu sinh ngành triết học có nhu cầu đăng báo quốc tế ISSN để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công bố các nghiên cứu của mình, cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với chúng tôi. 
Trong 5 năm vừa qua, xuatbanquocte.com - Xuất bản Quốc Tế đã hỗ trợ được rất nhiều các anh chị em giảng viên, các nghiên cứu sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Chúng tôi sẽ trợ giúp đăng báo trên các tạp chí có uy tín, thời gian nhanh, chi phí hợp lý, dịch thuật sang tiếng Anh nếu chưa có bài tiếng Anh và các dịch vụ cụ thể khác.


XUẤT BẢN QUỐC TẾ 
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo