Mời tham gia bình chọn Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

Mời tham gia bình chọn Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021

[tintuc]
Mời tham gia bình chọn Hội đồng khoa học ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2019-2021


Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng cảm ơn cộng đồng khoa học thời gian vừa qua đã quan tâm, tích cực giới thiệu các nhà khoa học đủ điều kiện tham gia Hội đồng khoa học các ngành. Hiện nay, các nhà khoa học được đề cử đã cập nhật lý lịch khoa học trên hệ thống của Quỹ.

Để đề xuất HĐKH nhiệm kỳ mới, Cơ quan điều hành Quỹ kính mời các nhà khoa học tham gia bình chọn, đề xuất danh sách HĐKH ngành trên Hệ thống bình chọn các HĐKH của Quỹ từ ngày 27/9 đến ngày 11/10/2019. (CQĐH Quỹ sẽ gửi email đến các nhà khoa học trong danh sách về việc bình chọn HĐKH nhiệm kỳ mới). Các nhà khoa học có thể thực hiện bình chọn bao gồm:

Chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ đề tài NCCB từ năm 2012-2019 hợp lệ;
Hội đồng khoa học các ngành KHTN&KT các nhiệm kỳ;
Các nhà khoa học được đề cử.

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo