Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà xuất bản trong nước

[giaban]100,000 [/giaban] [giacu]45,0000 [/giacu] [hot]Sale [/hot] [hinh] https://1.bp.blogspot.com/-ho1SUOpkquQ/XZsOQ7poduI/AAAAAAAAACc/dJkUqwLLXrEQUosd-jf3li5jOqhiSRHCwCLcBGAsYHQ/s1600/xvdsd.jpg [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-uzz3fbuscBw/XcOmD6np7SI/AAAAAAAAbxg/89dZQkdSldU0llfpTR2D5RgwZDCpOLlpACLcBGAsYHQ/s1600/logo_footer.png [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-Em00ct1uqpA/XcOk50dZr_I/AAAAAAAAbxU/_EDPIAPUIB08v3PtYl94CL8RISllBLoPgCLcBGAsYHQ/s1600/logo-01.png [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-jzZVqFVBeOA/XcVvebOZ-lI/AAAAAAAAHo4/roRAFqV2vsUnGjIzsHV3S8l94o0oJDiwwCLcBGAsYHQ/s1600/z.jpg [/hinh] [chitiet]
Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn 
ở các nhà xuất bản trong nước

- Hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ nhà xuất bản để xuất bản các sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo.
- Hỗ trợ tìm kiếm người xuất bản để đứng đồng tên tác giả trong các công trình chuyên môn, chuyên khảo, giáo trình...
- Các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Liên hệ: xuatbantapchi@gmail.com

[/chitiet]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan