Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà xuất bản trong nước

Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà xuất bản trong nước

[giaban]100,000 [/giaban] [giacu]45,0000 [/giacu] [hot]Sale [/hot] [hinh] https://1.bp.blogspot.com/-ho1SUOpkquQ/XZsOQ7poduI/AAAAAAAAACc/dJkUqwLLXrEQUosd-jf3li5jOqhiSRHCwCLcBGAsYHQ/s1600/xvdsd.jpg [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-uzz3fbuscBw/XcOmD6np7SI/AAAAAAAAbxg/89dZQkdSldU0llfpTR2D5RgwZDCpOLlpACLcBGAsYHQ/s1600/logo_footer.png [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-Em00ct1uqpA/XcOk50dZr_I/AAAAAAAAbxU/_EDPIAPUIB08v3PtYl94CL8RISllBLoPgCLcBGAsYHQ/s1600/logo-01.png [/hinh] [hinh] https://lh4.googleusercontent.com/-jzZVqFVBeOA/XcVvebOZ-lI/AAAAAAAAHo4/roRAFqV2vsUnGjIzsHV3S8l94o0oJDiwwCLcBGAsYHQ/s1600/z.jpg [/hinh] [chitiet]
Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn 
ở các nhà xuất bản trong nước

- Hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ nhà xuất bản để xuất bản các sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo.
- Hỗ trợ tìm kiếm người xuất bản để đứng đồng tên tác giả trong các công trình chuyên môn, chuyên khảo, giáo trình...
- Các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Liên hệ: xuatbantapchi@gmail.com

[/chitiet]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh