Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà xuất bản trong nước

Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà xuất bản trong nước

[giaban]100,000 [/giaban] [giacu]45,0000 [/giacu] [hot]Sale [/hot] [hinh] https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLX7rqKDiQ0cP-ZYuLjIYzBMog0FgNXNsfw1ga0f1hjpeVwV2yqhVwsRwOdpHPXR9TlHx1ilxWtHA1NNtelY4O89r1T6W1tLUM6tkivZtHJCikxI-qq_Ng7A_BVqEtwCrkMsdqDXFySc4/s1600/xvdsd.jpg [/hinh] [hinh] https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4TijhJIZw9iX3WbN_-qhkPQR8hEVeDZvfmvocLTegBDXsKQ4lHf45pnCXgD8PFzAFjFvSpVNUgfswJOS1_L4bY2ByOYB2poEPBRBB3XLR1w4LSwHZsh1NojuOUkIsW4fQC0i-vFm3GZQ/s1600/logo_footer.png [/hinh] [hinh] https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAhm0GXWo6WBQ-WpmBS7jj870S9UVuAJL7KH0mCgk8sS4uOknvGmwbXsGVQJMft5dGTWOIZis_KHjW-1km2WB1w_2KJtlEO8IL2KMARj8k84NoJoIl8KzQSTPvVwy62LeIHLnoZzoyqhg/s1600/logo-01.png [/hinh] [hinh] https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3JiOwVDR5l7G0OmAm3KPeupS_N1XCUwSIGqHTF0EgLf2l-gFCe_33ZDqb6TpNil92vinfcNSo5YX-3Vyy53aEhdi05Yo2IZqNnb-8WT1JBe7G03a5CWJlWuiPytk2Rh2WFm_GVogxD7I8/s1600/z.jpg [/hinh] [chitiet]
Hỗ trợ xuất bản sách chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn 
ở các nhà xuất bản trong nước

- Hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ nhà xuất bản để xuất bản các sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo.
- Hỗ trợ tìm kiếm người xuất bản để đứng đồng tên tác giả trong các công trình chuyên môn, chuyên khảo, giáo trình...
- Các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn

Liên hệ: xuatbantapchi@gmail.com

[/chitiet]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo