Hỗ trợ Công bố quốc tế tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Hỗ trợ Công bố quốc tế tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

[tintuc]
Hỗ trợ Công bố quốc tế tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu


Các giảng viên, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu đăng báo quốc tế ISSN để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công bố các nghiên cứu của mình, cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với chúng tôi. 

Chúng tôi là địa chỉ tin cậy và uy tín sẽ trợ giúp đăng báo trên các tạp chí có uy tín, thời gian nhanh, chi phí hợp lý, bảo mật thông tin, dịch thuật sang tiếng Anh nếu chưa có bài tiếng Anh và các dịch vụ cụ thể khác.

Trong 5 năm vừa qua, xuatbanquocte.com - Xuất bản Quốc Tế đã hỗ trợ được rất nhiều các anh chị em giảng viên, các nghiên cứu sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

XUẤT BẢN QUỐC TẾ 
website: http://www.xuatbanquocte.com
facebook: facebook.com/xuatbanquocte/
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo