Công bố quốc tế trong khoa học xã hội không đến mức khó như người ta nghĩ

Công bố quốc tế trong khoa học xã hội không đến mức khó như người ta nghĩ

Công bố quốc tế trong khoa học xã hội không đến mức khó như người ta nghĩ

GS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học và Xã hội nhân văn Hà Nội cho biết Việt Nam như một chân trời mới cho các nhà nghiên cứu. Cách tư duy một chiều, thụ động, không phê phán... đã làm cho các công trình nghiên cứu của chúng ta trở nên khô khan, lạc lõng, thiếu tính mới và khoa học, thiếu thuyết phục.


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo