Công bố quốc tế lĩnh vực khoa học xã hội của Việt Nam còn quá khiêm tốn

Công bố quốc tế lĩnh vực khoa học xã hội của Việt Nam còn quá khiêm tốn

Công bố quốc tế lĩnh vực khoa học xã hội của Việt Nam còn quá khiêm tốn


Lần đầu tiên, một nhóm nghiên cứu của một trường đại học đưa ra đánh giá lượng hóa về công bố quốc tế khối ngành khoa học xã hội ở Việt Nam. Kết quả cho thấy công bố quốc tế khối ngành này còn quá khiêm tốn.

Đây là lần đầu tiên có một dự án đưa ra những đánh giá có tính lượng hóa về hoạt động nghiên cứu khối ngành khoa học xã hội Việt Nam mà căn cứ để thống kê, phân tích là nguồn dữ liệu Scopus (danh sách các tạp chí quốc tế của Elsevier - một công ty xuất bản học thuật ở Hà Lan). Sau 8 tháng triển khai, dự án đã công bố 4 nhóm kết quả 3 tạp chí quốc tế và trên 1 tạp chí trong nước nằm trong danh mục Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận và tính điểm.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo