Đăng bài trên các tạp chí quốc tế ISSN ngành Triết học

Đăng bài trên các tạp chí quốc tế ISSN ngành Triết học

[tintuc]
Đăng bài trên các tạp chí quốc tế ISSN ngành Triết học


Các giảng viên triết học ở các trường đại học, cao đẳng, các nghiên cứu sinh ngành triết học có nhu cầu đăng báo quốc tế ISSN để hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công bố các nghiên cứu của mình, cần sự giúp đỡ hãy liên lạc với chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ trợ giúp đăng báo trên các tạp chí có uy tín, thời gian nhanh, chi phí hợp lý, dịch thuật sang tiếng Anh nếu chưa có bài tiếng Anh và các dịch vụ cụ thể khác.

Trong 5 năm vừa qua, xuatbanquocte.com - Xuất bản Quốc Tế đã hỗ trợ được rất nhiều các anh chị em giảng viên, các nghiên cứu sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

XUẤT BẢN QUỐC TẾ 
E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Contact Me on Zalo