Quy trình làm việc của XBQT- xuatbanquocte.com

Với phương châm hỗ trợ hết sức và nhanh chóng nhất trong khả năng của mình, chúng tôi mong muốn mang đến cho anh chị kết quả tốt nhất trong việc xuất bản các bài báo của mình trên các tạp chí Quốc tế, các hội thảo quốc tế...

Bước 1: Nhận bài 
- Tác giả gửi bài báo đến XBQT qua email: xuatbantapchi@gmail.com.
* Chúng tôi chỉ nhận hỗ trợ đăng báo những bài thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bước 2: Đánh giá sơ bộ nội dung bài báo 
- Chúng tôi đánh giá sơ bộ nội dung và hình thức của bài báo. Sẽ hồi âm thư cho người gửi trong vòng 12-24 tiếng sau khi nhận bài.
- Đề nghị chỉnh sửa về mặt hình thức (nếu cần).

Bước 3: Tư vấn và tìm tạp chí phù hợp để đăng 
- Nếu bài báo đã viết ở tiếng Anh, thì chúng tôi có thể tìm tạp chí phù hợp để gửi đăng. Nếu bài báo là tiếng Việt, sẽ tư vấn chỗ dịch thuật và gửi đi dịch trước khi gửi đến tạp chí.
- Thời gian tư vấn và tìm tạp chí trong vòng 1-2 ngày.

Bước 4: Gửi bài đến tạp chí, chờ thẩm định và duyệt đăng
- Thời gian thẩm định và duyệt đăng phù hợp vào từng tạp chí.
- Nếu tác giả có nhu cầu đăng gấp, chúng tôi sẽ hỗ trợ tăng tốc độ duyệt bài và đăng báo.

Bước 5. Tạp chí nhận đăng và gửi bài đến cho người gửi
- Sau khi tạp chí nhận đăng, chúng tôi sẽ gửi quý khách thông tin đăng, file PDF và bản in.
- Bản in phụ thuộc vào nhà in và phía tạp chí. Bản PDF có thể dùng có giá trị như bản in.

* Kinh phí: chuyển cọc trước 100%. 
Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% một lần ngay lập tức nếu không đăng được bài cho quý khách. 

Contact Me on Zalo