Western science, religion and Vietnamese traditional culture: a harmony or antagonism?

 Nguyễn Quang Hưng 

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: a harmony or antagonism? 

Xlinguae 

ISSN 1337-8384, 

ISSN 2453-711X 94-113 

2020 

The Scopus Journal, Q1

TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Post a Comment

Tin liên quan