The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

 Nguyễn Quang Hưng 

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang 

Bogoslovni vestnik. Ephemerides Theologicae. Theological quaterly 

521-533 

2019 2 

ISI/Scopus

TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Post a Comment

Tin liên quan