VNU - Các công trình sinh viên NCKH đề nghị xét giải thưởng cấp ĐHQGHN thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật

Có 6 công trình của sinh viên Trường ĐH Công nghệ và Khoa Quốc tế được 2 đơn vị đề nghị ĐHQGHN xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN lĩnh vực Khoa học công nghệ và kỹ thuật.

Nguồn bài viết: http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1667/N26363/Cac-cong-trinh-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-de-nghi-xet-giai-thuong-cap-dHQGHN-thuoc-linh-vuc-Khoa-hoc-cong-nghe-va-ky-thuat.htm

T
Tên đề tài
Sinh viên
Đơn vị
Chuyên ngành
Người hướng dẫn
1
Xây dựng mô hình nguồn năng lượng mặt trời điều khiển thông minh cho hệ thống IoT Aquaponics.
Lê Anh Bình
Khoa Quốc tế
Kinh doanh quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng
2
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm thìa chống rung hỗ trợ bệnh nhân mắc chứng run tay
Đặng Hải Ninh
Phạm Hoàng Thái
Phạm Văn Thắng
Nguyễn Đức Kiên
Trường ĐH Công nghệ
Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa
TS. Nguyễn Ngọc Linh, Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa
3
Hệ thống tưới tiêu thông minh cho nông trại sử dụng điều khiển theo mô hình dự đoán
Cao Quyết Thắng
Nguyễn Văn Hiếu
Trường ĐH Công nghệ
Công nghệ Thông tin
PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, Khoa Công nghệ Thông tin
4
Enhancing biomedical entity linking with re-ranking based on convolution neural networks
Nguyễn Đức Thắng
Trường ĐH Công nghệ
Công nghệ Thông tin
TS. Đặng Thanh Hải, Khoa Công nghệ Thông tin
5
Các giải pháp nâng cao hiệu năng mã hóa video liên lớp chuẩn H.266/Versatile Video Coding
Nguyễn Quang Sang
Trường ĐH Công nghệ
Điện tử Viễn thông
TS. Hoàng Văn Xiêm, Khoa Điện tử Viễn thông
6
Droplet on demand system utilizing a Y-junction microfluidic device for drug delivery applications
Trần Thanh Hằng
Trường ĐH Công nghệ
Điện tử Viễn thông
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng
TS. Phạm Ngọc Thảo
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com